Open dag Innoventis 30 augustus

Spuittechniek, lelie en zantedeschia centraal bij open dag Innoventis

De proeftuin Innoventis houdt vrijdag 30 augustus open dag. Tijdens de open dag worden telers geïnformeerd over de nieuwste spuittechnieken en de hiervoor per 1 januari geldende regelgeving. Daarnaast worden de proefvelden met zantedeschia en lelie toegelicht en worden de resultaten van de proeven met de voorjaarsgewassen gepresenteerd.

Spuittechniek en regelgeving

Het is alom in het vak bekend dat de regelgeving inzake spuittechniek per 1 januari 2020 drastisch wordt aangescherpt. Wat wel en wat niet mag en kan, komt de bezoeker te weten tijdens deze open dag. Ir van der Zande van WUR Wageningen geeft een toelichting op dit onderwerp in een presentatie. Daarnaast worden er veldspuiten getoond van de diverse leveranciers.

Proeven

In lelie is een veelheid aan proeven te bewonderen. Zo zijn er natuurlijk proeven te zien met het oog op aaltjes-, virus-, onkruid-, woeker- en fusariumbestrijding. Nieuw is de proef met Hydretain waarbij op basis van vochtmonitoring met sensoren wordt beregend. Ook zijn er diverse toepassingsvormen en combinaties beproeft: o.a. het dompelen, coaten en schuimen. Daarnaast trekken de vergelijkingsproeven met ijzerbemesting in lelie de aandacht. Inmiddels zijn ook de resultaten van de proeven met de voorjaarsgewassen bekend. Deze zullen ter plekke door de medewerkers van GMN en de fabrikanten worden toegelicht.

Net als tijdens de open dag van dit voorjaar is er veel aandacht voor KUG toelatingen, gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en voeding voor bodem en gewas.

Welkom

Bezoekers zijn van harte welkom. De teeltadviseurs van GMN zijn de hele dag aanwezig voor rondleidingen en vragen. 

Een bezoek aan de open dag levert dan ook al snel veel kennis en inzichten op die direct of in de nabije toekomst bruikbaar zijn in de teelt. Een goed gevulde gereedschapskist voor de teelt van bloembollen is essentieel voor een goed rendement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *