Spoorbuurt kerk Anna Paulowna 150 jaar

De Spoorbuurt Kerk in Anna Paulowna bestaat dit jaar 150 jaar. Reden te meer dat Raakt Media contact heeft gezocht met leden van de kerk en in gesprek is gegaan met leden van de Parochieraad voorzitter meneer van Tongerlo en bestuurslid meneer Pater.Na een warm welkom raakte wij in gesprek over de kerk, vieringen, aantal leden, vernieuwing/verjonging. Onderwerpen die voor de kerk van belang zijn.

Waar vroeger de kerk toch een soort van baken van het dorp was, is het te merken dat in deze huidige tijd dit minder geworden is. De kerk telt nog steeds een significant aantal leden, maar het praktiserende deel ervan is aan de lage kant. Het bestuur van de kerk is zich hier wel degelijk van bewust en is dan ook op zoek naar oplossingen.Een begin hiervan is gemaakt met een Alegria viering 30 maart. Deze viering houdt in dat er een samenkomen is in de kerk. Alegria houdt in blijdschap/vreugde. Deze viering bestaat voornamelijk uit veel zang, muziek en samen zijn.De parochie is met een groot aantal vrijwilligers actief voor de reguliere vieringen, als je alleen al kijkt naar de koren en alles wat hierbij komt kijken. Toch groeit het aantal leden van de kerk niet, sterker nog er zit een daling van het aantal leden in. Zeker de groep ´thuisblijvers´ is groot, te groot. Juist deze groep wil de kerk gaan aanspreken. De werkgroep Alegria hoopt op haar manier wat meer te kunnen betekenen voor de groep die veel met de kerk heeft maar zich minder voelen aangetrokken tot de reguliere vieringen. Dit gaat de groep dus ondernemen door middel van een ‘vrijere’ viering, de Alegria viering. Er is deze dienst geen eucharistisch gedeelte en ook geen communie. Deze viering gaat om het ontmoeten, samen praten, zingen en muziek maken. Actuele onderwerpen worden besproken. Alles is mogelijk, een gedicht voordragen , een lied ten gehore brengen of je verhaal doen. Zanggroep Nura vormt de basis, en dit alles onder leiding van Pathuma.

Iedereen is welkom op deze avond, de kerk is er niet alleen voor de religie maar is ook een plek om tot elkaar te komen. Het praten, ontmoeten, vieren en samen delen en verbinden. Zaterdag 30 maart begint het om 19.00 uur in de sfeervolle kerk. Na afloop van de Alegria viering is er nog tijd voor een kopje koffie en thee en samen verder praten. De kerk hoopt op deze manier een groter draagvlak te gaan creëren en zodoende de “thuisblijvers weer meer richting de kerk te gaan krijgen en uiteraard nieuwe leden aan te trekken”.

Omdat de kerk 150 jaar bestaat is er vrijwel maandelijks wat te doen in de kerk, zoals een expositie of een tentoonstelling.

De agenda van de kerk zal te vinden gaan zijn op de site van raaktmedia.nl, zodat wij u goed op de hoogte kunnen gaan houden. Op deze manier gaat Raakt Media de samenwerking met de Spoorbuurt kerk aan omdat ook wij de kerk een warm hart toedragen en weten hoe belangrijk een kerk in een dorp is voor mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *