De Hoeksteen

De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Anna Paulowna is een gemeente met een evangelisatie opdracht. Het woord evangelie betekent blijde en goede boodschap. De goede boodschap is de Here Jezus die naar de aarde kwam voor ons. Met kerst werd Hij mens als wij, op Goede vrijdag stierf Hij om de wereld te redden, met Pasen overwon Hij de dood. En nu is Hij vanuit de hemel betrokken op deze wereld, om te zoeken wat verloren is. Hij is de Hoeksteen, waarop we bouwen.

“De Hoeksteen”, dat is ook de naam van ons kleine kerkgebouw waar we ’s zondags samenkomen en waar we jou graag verwelkomen. Als we aan de opdracht denken om het blijde nieuws door te geven passen daar de woorden “verwachtingsvol” en “bescheiden” bij. Verwachtingsvol, omdat we een machtige God hebben die zijn Zoon gaf voor jou en mij. Bescheiden, als we denken aan onze mogelijkheden. We mogen onze gaven en inspanningen gebruiken en bidden dat de Here onze inspanningen zal zegenen.

Het is onze wens, verlangen en gebed, dat Christus in onze gemeente meer zichtbaar wordt. Als Christus leeft in onze harten, als Hij regeert in onze erediensten en in onze activiteiten, mogen we vol vertrouwen naar de toekomst kijken.

Graag nodigen we u uit nader met ons kennis te maken.

Reguliere diensten zijn iedere zondag om 10:00 uur en 16:30 uur 

De Hoeksteen

Tulpenstraat 15
1764 HN Breezand

De Hoeksteen