Bent u bekend met het codewoord ‘Masker19’

Masker 19 is sinds deze maand door het kabinet in het leven geroepen, omdat we met z’n allen meer thuis zitten en de cijfers rondom huiselijk geweld zichtbaar stijgen.

Als u te maken heeft met huiselijk geweld, dan hoeft u in de apotheek alleen te vragen naar ‘masker 19’. Het is voor de apothekeekmedewerkers dan duidelijk dat u hulpt nodig heeft. Slachtoffers die het codewoord zeggen, worden in contact gebracht met medewerkers van hulporganisatie Veilig Thuis, zeggen bronnen. Het ministerie hoopt dat zo meer slachtoffers melding maken van huiselijk geweld en daadwerkelijk aangifte doen van mishandeling.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meldt over dit initiatief: „Juist in deze tijd mag niets slachtoffers in de weg staan om huiselijk geweld te melden. Met het instellen van een codewoord bij de apotheek komt er een manier bij voor slachtoffers om hun situatie aan te kaarten.”

Het ministerie van VWS, hulporganisatie Veilig Thuis en de bond van Nederlandse apothekers KNMP komen met de meldcode tegemoet aan een wens van veel hulpverleners. Zij vrezen dat door de strenge coronamaatregelen die sinds 23 maart gelden en van mensen vragen zoveel mogelijk thuis te blijven, huiselijk geweld toeneemt. En dat slachtoffers dit niet kunnen melden, omdat hun partner of echtgenoot constant in de buurt is.

Met het codewoord volgt Nederland het voorbeeld van Frankrijk, Italië en Spanje. In Frankrijk steeg het aantal meldingen van huiselijk geweld na het ingaan van de lockdown met 30 procent. In Spanje nam het aantal hulptelefoontjes in de eerste helft van april met 50 procent toe.

Weinig meldingen, veel zorgen
De afgelopen weken begonnen verschillende initiatieven om meer zicht te krijgen op huiselijk geweld. Hulporganisaties proberen de melddrempel voor slachtoffers te verlagen, door chatdiensten en WhatsApp-kanalen aan te bieden. Zaterdag begon een landelijke voorlichtingscampagne, met een reclamespotje en een website, waarin slachtoffers en hun netwerk tips krijgen over hoe ze huiselijk geweld het beste kunnen melden.

Hulpverleners en brancheorganisatie Valente verwachten een toename van geweld in de huiselijke sfeer, maar harde cijfers ontbreken. Maandelijks komen bijna 11.000 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen bij Veilig Thuis. Het aantal stijgt, maar ‘niet significant’, zei voorzitter Debbie Maas begin april tegen NRC. Dat ‘stelt ons verre van gerust’. Bij landelijk expertise- en behandelcentrum Fier in Leeuwarden nam het aantal chatverzoeken tussen januari en maart toe van 943 naar 1.333.

Het is onduidelijk of het codewoord na de coronacrisis gebruikt blijft worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *