Bestuurswissel bij de parochieraad in de Spoorbuurtkerk

Hans Pater heeft aangegeven zijn taak als bestuurslid van de parochieraad te willen beeindigen. Vanwege de coronamaatregelen kon onze vergadering van 30 maart niet doorgaan en hebben we nog geen afscheid van hem kunnen nemen. Dat zal binnenkort wel plaats vinden, als we weer fysiek bij elkaar mogen komen. Sinds december 2011 heeft Hans zich ten volle ingezet om zijn bestuurstaken meer dan goed te willen uitvoeren.
Langzamerhand kwamen er steeds meer taken bij zoals roostercoördinator, koster, lid van de Raad van Kerken, contactadres voor de tuinmannen, bestuurslid van Trinitas, contacten onderhouden met de school, contactpersoon over het onderhoud van kerk en pastorie, contactpersoon met de koren en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Kortom een duizendpoot voor onze parochie.

Zoals gezegd wilde Hans met zijn bestuurstaken stoppen en het stokje overgeven aan een jonger iemand. In de persoon van Theo Berbee jr. heeft hij een waardige opvolger gevonden en een aantal van de taken wordt door Theo overgenomen. Enkele andere taken zijn door andere bestuursleden over genomen. Pathuma b.v. is nu roostercoördinator, Jos Rosloot lid van de Raad van Kerken en andere taken zijn over genomen door de overige bestuursleden.

Toch gaat Hans niet helemaal stoppen met alles. Op verzoek van de parochieraad blijft hij zich voorlopig bezig houden met zaken rondom “Nieuweweg 11”, de bouw van de Mariakapel, banken weghalen achter in de kerk en kosteren bij uitvaarten en de vieringen in Keijzershoff.
Hier zijn wij uiteraard blij mee. Wij willen Hans heel hartelijk bedanken voor zijn inzet voor de parochie en hopen nog lang van zijn diensten te kunnen en mogen maken. Tevens willen wij Theo Berbee jr. welkom heten als nieuw bestuurslid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *