Heeft het presidium nog zin???

Na donderdag 2 juli kan de vraag gesteld worden: Heeft het presidium nog zin?

De taak van het presidium is het vaststellen van de agenda van de raadsvergadering. Alle voorstellen worden vooraf beoordeeld of deze al compleet zijn voor behandeling tijdens de vergadering. De voorstellen van artikel 6: ‘Procedures voor de huisvesting van arbeidsmigranten’ werden beoordeeld daar nog niet aan te voldoen.

SHK-fractievoorzitter Jip Pancras stelde vast dat er eerst een beeldvormende vergadering moet komen. Daar was een
meerderheid (6-4) het mee eens waarna besloten is dat het betreffende agendapunt van de agenda afgevoerd zou worden. Na het publiceren van de raadsagenda kwam Pancras echter terug op het voorgenomen besluit. Na een consultatie per mail waren alleen de coalitiepartijen VVD, CDA en SHK
voor het behandelen van het gewraakte agendapunt. Wederom was dit agendapunt dus afgewezen (7-3).

Hierna kwam Pancras met een ordevoorstel bij aanvang van de vergadering om de agenda te wijzigen door het voorstel toch toe te voegen. Met steun van de PvdA werd dit aangenomen.

Weg beeldvormende vergadering, weg inspraakmogelijkheden inwoners. Dit staat in flagrante tegenspraak met het coalitieakkoord waarin wij
lezen: ‘De rode draad in dit verhaal? Dat is de inwoner’. Deze betrekken wij actief bij alles wat we doen’. Pure machtspolitiek en minachting van de vastgestelde procedures, oppositie en burgers. In het presidium hebben de fractievoorzitters één stem. Dus als daar geen meerderheid is, doe je een
ordevoorstel in de wetenschap dat je met zeventien raadsleden altijd een meerderheid hebt en zo je
plannen alsnog kunt doordrukken.

Vandaar de vraag: Heeft het presidium nog zin?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *