Hollands Kroon dementievriendelijk

Bij de begrotingsbehandeling 2018 heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon besloten een dementie- en mantelzorgvriendelijke gemeente te maken.

De gemeente Hollands Kroon  gaat de sticker ‘Samen dementievriendelijk’ aanvragen. De gemeente heeft hiermee op 25 januari 2019 het stokje overgenomen van de gemeente Schagen die de sticker’ Samen Dementievriendelijk’ al heeft. Hollands Kroon wil de sticker zelf in de loop 2019 uitgereikt krijgen. 
Met het lokale netwerk dementie werkt de gemeente aan mogelijkheden hoe in Hollands Kroon een dementievriendelijke samenleving te realiseren. 

Hier kunt u het Plan van Aanpak voor de komende periode lezen van Hollands Kroon.
Op 10 april heeft de gemeente  een lokaal convenant Hollands Kroon Dementievriendelijk ondertekend. 

Voor de periode 2019-2022 zijn middelen beschikbaar voor nieuwe en versterking van de bestaande activiteiten, die structureel al bekostigd worden.

Hollands Kroon wil een gemeente zijn voor iedereen. Een gemeente die aandacht heeft voor kwetsbare inwoners, ook voor mensen met dementie. Een gemeente waarin mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en kunnen participeren in de samenleving. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de pilot Leefbaarheid door ontmoeten, Dementievriendelijke Gemeente en het Deltaplan Dementie.

Zorg en ondersteuning bij dementie is een taak van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente heeft zichzelf als doel gesteld om haar inwoners zo lang en zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de (lokale) samenleving. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning aan mantelzorgers. Die mantelzorgers spelen in de begeleiding en de zorg voor mensen met dementie een grote rol. Afstemming met andere aanbieders die vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg worden gefinancierd is onontbeerlijk. Immers ook vanuit deze wetten worden zorg en ondersteuning geboden voor mensen met dementie.

De opdracht voor een lokaal uitvoeringsplan is neergelegd bij het Netwerk Dementie Hollands Kroon. In dit plan leest u de actiepunten die de gemeente, met de deelnemende partijen, met elkaar gaan uitvoeren zodat de gemeente Hollands Kroon een dementievriendelijke gemeente kan worden.

De volgende partijen zijn verbonden aan dit plan van aanpak en voeren samen de actiepunten uit die in dit plan staan en de actiepunten die nog ontwikkeld zullen worden:

– Stichting Alzheimer Nederland: afdeling Noord-Holland-Noord – Woonzorggroep Samen – Netwerk Dementie Noord-Holland-Noord – Stichting Geriant – Stichting Wonen Plus Welzijn (WPW) – Sportservice Hollands Kroon – de Lokaal Samenwerkende Belangen Organisatie (LSBO) Hollands Kroon – Incluzio Hollands Kroon – WMO-adviesraad gemeente Hollands Kroon – Stichting Mantelzorgcentrum (MZC) – Gemeente Hollands Kroon

Naast bovengenoemde trekkers van dit plan, worden ook organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven in de regio en inwoners betrokken bij de uitvoering. De focus ligt daarbij bij mensen met dementie. Zeventig procent van hen woont namelijk nog zelfstandig thuis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *