Hollands Kroon maakt werk van duurzaamheid

Klimaatverandering tegengaan door de inzet op groene energie. Ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, zoals hevige regenval of juist extreme hitte. Maar ook hergebruik van afvalstoffen stimuleren en meer variatie en samenhang aanbrengen in het aanbod aan planten en dieren. Hollands Kroon wil uitgroeien tot de meest duurzame gemeente van Nederland. Deze ambitie heeft de gemeenteraad vastgesteld met de Omgevingsvisie Hollands Kroon. Het conceptprogramma Duurzaamheid wordt vandaag, 14 januari, door de gemeenteraad besproken in een beeldvormende vergadering.

Met het concept-uitvoeringsprogramma wil het college werk maken van de energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en biodiversiteit. De gemeenteraad neemt daarover een besluit in februari.

Inbreng en betrokkenheid van iedereen
Voor alle opgaven uit het duurzaamheidsprogramma is de inzet en medewerking nodig van de inwoners, bedrijven en betrokken organisaties. Dat realiseert wethouder Duurzaamheid Theo Meskers zich goed: “Het zijn grote opgaves waar we voor staan en duurzaamheid heeft gevolgen en roept emoties op. Echter, de inbreng en betrokkenheid van iedereen draagt wel bij aan de oplossing voor deze opgaves. Daarom werken we samen met belanghebbenden. Eén van de stappen kan een duurzaamheidspanel zijn. Zo kunnen we meer inzicht krijgen in wensen en behoeften.”

Windpark
Het conceptprogramma Duurzaamheid is een uitwerking van het coalitieakkoord. Hollands Kroon is goed op weg met het behalen van de ambities, bijvoorbeeld met het opwekken van duurzame energie. “In onze gemeente is de energietransitie al goed zichtbaar met het windpark Wieringermeer. Daarmee draagt Hollands Kroon flink bij aan de landelijke opgave voor het opwekken van duurzame elektriciteit“, zegt Theo Meskers. 

Gebouwen verwarmen in de toekomst
Nederland gaat van het aardgas af. Dat is een andere grote opgave met veel gevolgen voor huishoudens en eigenaren van gebouwen en bedrijfspanden. Wethouder Theo Meskers: “In onze visie komt terug hoe we onze huizen en gebouwen in de toekomst gaan verwarmen. En in welke volgorde wijken in hoofdkernen en omliggende dorpen van het aardgas afgaan.”

Transitievisie Warmte
Eind 2021 moet de gemeenteraad van Hollands Kroon de transitievisie Warmte vaststellen, eveneens een kernproject in het duurzaamheidsprogramma.

Het conceptprogramma Duurzaamheid wordt 14 januari door de gemeenteraad besproken in een beeldvormende vergadering. Vooralsnog staat besluitvorming over het conceptprogramma Duurzaamheid gepland op 27 februari.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *