Kaders voor omzetten bestemming recreatiewoning naar wonen

Op donderdagavond 28 november worden de kaders over permanent wonen in recreatiewoningen opnieuw besproken in de gemeenteraad. Aan het voorstel van het college is een extra kader toegevoegd, na landelijke ontwikkelingen deze zomer. Er wordt nu ook een zogenaamde vereveningsbijdrage voorgesteld om de ruimtelijke ordening in evenwicht te houden. De kaders zijn tot stand gekomen aan de hand van verschillende (regionale) kaders, een participatietraject met belanghebbenden en ervaringen van andere gemeenten.

Als een recreatiewoning wordt omgezet naar een woning verandert de bestemming. De inrichting van de ruimte raakt dan uit evenwicht, want het aanbod van toeristisch recreatieve voorzieningen daalt. Het nieuwe, zesde kader gaat over een compensatie in investeringen in recreatie en toerisme. Aan de raad wordt nu voorgesteld om een percentage van de WOZ af te dragen aan een gemeentelijk recreatiefonds. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld door het college in de grondprijzenbrief.

Naast de vereveningsbijdrage worden de vijf eerder besproken kaders voorgesteld aan de gemeenteraad:

* Als een recreatiewoning toeristisch perspectief heeft is wonen niet mogelijk
* Het omzetten van de bestemming kan alleen als alle woningen op een park worden omgezet
* Een recreatiewoning moet voldoen aan het bouwbesluit 2012
* Criteria op het gebied van ruimtelijke ordening worden getoetst
* Ook moet de eigenaar akkoord gaan dat hij zelf verantwoordelijk blijft voor de ruimte op het privéterrein rondom de woning

Wilt u uw mening aan de gemeenteraad kenbaar maken over dit onderwerp? Daar zijn verschillende manieren voor:

* U kunt inspreken tijdens het inwonersspreekuur van de gemeenteraad. Deze vindt plaats op dinsdag 26 november. U kunt dan inspreken over dit onderwerp. U moet zich hiervoor 24 uur van tevoren aanmelden
* U kunt een e-mail of brief sturen aan de gemeenteraad en/of fractie(s)
* U kunt contact opnemen met een raadslid

De stukken voor de raadsvergadering van 28 november kunt u inzien in de vergaderkalender. U kunt de raadsvergadering bijwonen. Deze start om 20.00 uur. Ook kunt u de vergadering live via internet volgen.

Regionale visie verblijfsrecreatie
In oktober 2017 is een beeldvormende bijeenkomst georganiseerd om met inwoners, ondernemers en gemeenteraadsleden ideeën en meningen uit te wisselen over permanent wonen in recreatiewoningen. Daarna is gewacht op de regionale visie verblijfsrecreatie. Deze is in september 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Aan de hand van onder andere deze visie en de input van de beeldvormende bijeenkomst is een enquête opgesteld. Deze is in december 2018 en januari 2019 verspreid onder belanghebbenden. In de enquête zijn concrete kaders voor permanente bewoning van recreatiewoningen voorgelegd.

Contact met andere gemeenten
Verder is er contact geweest met de provincie Gelderland en de gemeente Oldebroek en Medemblik. Beide hebben kaders voor het permanent wonen in een recreatiewoning al vastgesteld. Aandachtspunten van beide gemeenten, zoals de vereveningsbijdrage, zijn meegenomen, net als aandachtspunten van de provincie Noord-Holland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *