Komen er dan toch vervuilende bedrijven naar Kooijhaven en verbreekt de overheid zijn afspraken?


Afgelopen week is er in de NHD een artikel verschenen over belangstelling van het bedrijfsleven voor vestiging op Kooijhaven. Vorig jaar al is er belangstelling getoond door de firma Avia brandstoffen uit Kolhorn. De belangstelling van AVIA brandstoffen is gestrand op het feit en de realiteit dat dit type bedrijf zich niet mag vestigen op Kooijhaven (zgn BEVI =Besluit Externe Veiligheid Inrichting). Dit is per Bestemmingsplan en per convenant met alle betrokken partijen inclusief de bewoners uitgesloten.

Het lijkt er echter op dat er meer belangstelling is van milieubelastende bedrijven, maar dat deze bedrijven geen van allen passen binnen de officieel gemaakte afspraken. Afspraken die zijn gemaakt en ondertekend door alle betrokken partijen. Dus ondertekend door zowel de gemeenten Den Helder, als Hollands Kroon, maar ook de Port of Den Helder, de ontwikkelingsmaatschappij en de bewoners. Afspraken die als haalbaar en inpasbaar zijn bestempeld.

In het artikel neemt de wethouder Meskers alvast een voorschot op aanpassingen door aan te geven dat dan de bestemmingsplan afspraken maar verruimd moeten worden als vervuilende bedrijven toch toegelaten moeten worden. Dat is vreemd en niet erg reëel. In een goede samenwerking met alle partijen heeft overleg geleid tot een wederzijds en wettelijk bindend akkoord. Het is erg eenvoudig: als een bedrijf voorafgaand aan vestiging niet kan aantonen dat het past binnen gemaakte uitstoot afspraken dan is er geen mogelijkheid voor vestiging op Kooijhaven. Kennelijk ziet de wethouder een opening om gemaakte afspraken open te breken. Wij zien die opening niet.

Voor bedrijven met een hoge milieuvervuilende uitstoot karakteristiek is bedrijven terrein Kooijpunt beschikbaar. Kooijhaven is hiervoor echt niet bedoeld. Niet alleen vanwege de leefbaarheid en volksgezondheid, maar ook vanwege risico’s voor de bollenteelt. De wethouder haalt alvast openingstijden en wettelijke normen aan. Die facetten zijn allemaal onderdeel geweest van het integraal overleg met alle partijen en hebben geleid tot het huidige bestemmingsplan aangevuld met een realistisch convenant. Kooijhaven is het voorbeeld van resultaatgericht samenwerken, een schoolvoorbeeld is het genoemd. En terecht. Watergebonden bedrijvigheid daarmee netjes en haalbaar ingepast in omringend woon-, werk- en poldergebied. De ontwikkeling Kooijhaven loopt al sinds 2004 en is nooit overtuigend geweest voor de noodzaak voor een haven. Het gesloten convenant is de uiterste opgerekte grens welke nog door de bewoners geaccepteerd kan worden. Het kan daarbij niet zo zijn dat bij de eerste serieuze lakmoesproef de afspraken aan de kant gezet worden.

Voor Breezand is het dus opletten geblazen. Bij de minste of geringste aanpassing op de huidige afspraken gaan er meer nadelige gevolgen voor de leefbaarheid ontstaan dan nu reeds voorzien. Met de heersende Westenwinden waaien de risico’s en uitstoot vanuit Kooijhaven over de polder heen. Via de waterinname uit het NoordHollandskanaal kan de bollenteelt benadeeld worden. Wanneer er dus bijeenkomsten georganiseerd worden voor direct betrokkenen van Kooijhaven, is het verstandig dat Breezand zich als geheel hierdoor aangesproken voelt. Geheel Breezand is direct betrokken. Let op uw saeck.

Onderstaand bericht is ingestuurd door Breezands Belang, heeft u nu nog vragen over dit onderwerp stelt u deze dan via breezands-belang@hotmail.com

2 gedachten over “Komen er dan toch vervuilende bedrijven naar Kooijhaven en verbreekt de overheid zijn afspraken?

 • 12 mei 2020 om 21:04
  Permalink

  Gaat de gemeente zijn gegeven woordt teniet doen en verbreekt dan zijn beloftes

  Beantwoorden
  • 14 mei 2020 om 12:04
   Permalink

   Dat is nog even afwachten, maar Breezand belang wilt u wel alvast inlichten over dat gene wat er momenteel gaande is.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *