Meldpunt Vangnet & Advies

Wat doet het Meldpunt?
Meldpunt Vangnet & Advies is actief in de Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg (OGGZ). Vangnet & Advies draagt zorg voor
mensen die daar meestal zelf niet om vragen, maar deze zorg
wel nodig hebben. We leiden de cliënt toe naar passende
hulpverlening of kunnen hierover adviseren. Ook in tijden van
corona staan we voor u en voor hen klaar, waarbij we ons
natuurlijk houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Voor wie is het Meldpunt?

Het meldpunt is er voor iedereen die zich zorgen maakt over
mensen in zijn of haar omgeving: buren, familie, vrienden of
bekenden. Professionals kunnen contact opnemen voor overleg
of advies over complexe zorgsituaties. Waar nodig kan Vangnet
& Advies tijdelijk de regie overnemen. Mogelijk valt de melding
onder de Wet verplichte ggz (Wvggz). In dat geval doet het
Meldpunt ‘Verkennend Onderzoek’, waarbij we met betrokkenen
praten. Dit kan leiden tot verplichte zorg, maar dat gebeurt
zeker niet altijd.

Wat kun je melden?

Bij het Meldpunt Vangnet & Advies kunt u meldingen doen
of advies vragen over mensen die:
• vreemd en zorgwekkend gedrag laten zien;
• niet weten waar zij met hun probleem naar toe kunnen;
• diep in de schulden zitten en geen hulp zoeken;
• dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden;
• vereenzamen;
• zichzelf verwaarlozen of worden verwaarloosd;
• hun woning ernstig verwaarlozen;
• in andere zorgwekkende situaties verkeren.

U kunt een melding doen bij de teams Vangnet & Advies.
Zij zijn bereikbaar via:
Telefoonnummer: 088-0100521
Email: centraalmeldpunt@ggdhn.nl
Website: www.ggdhollandsnoorden.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *