Nachtelijke stremmingen eind mei bij Stevin en Lorentz sluizencomplex in de Afsluitdijk wegens onderhoud

Rijkswaterstaat werkt van 25 tot 27 mei aan het Stevin sluizencomplex bij Den Oever en van 27 tot 29 mei aan het Lorentz sluizencomplex bij Kornwerderzand. Aan beide complexen wordt twee nachten van 22.00 uur tot 06.00 uur gewerkt aan het aanpassen van de software van de bediening en besturing van de sluizen en bruggen. De scheepvaart moet rekening houden met wachttijden of omvaartijden Het wegverkeer moet op maandag en woensdagnacht rekening houden met korte brugopeningen.

Stremming Stevincomplex
De scheepvaart is inmiddels via de Berichten aan de Scheepvaart op de hoogte gebracht. In verband met de werkzaamheden is er op onderstaande data sprake van hinder of stremming voor de scheepvaart bij het Stevincomplex.

  • Maandag 25 mei van 22.00 uur tot dinsdag 26 mei 2020 06.00 uur: stremming van het complex voor de scheepvaart hoger dan 3,7 meter bij NAP. Scheepvaart hoger dan 3,7 meter bij NAP kan omvaren via de Lorentzsluizen.
  • Dinsdag 26 mei van 22.00 uur tot woensdag 27 mei 2020 06.00 uur: stremming voor alle scheepvaart. De scheepvaart kan omvaren via de Lorentzsluizen.

Stremming Lorentzcomplex
In verband met werkzaamheden is er op onderstaande data sprake van hinder of stremming voor de scheepvaart bij het Lorentzcomplex.

  • Woensdag 27 mei van 22.00 uur tot donderdag 28 mei 2020 06.00 uur:stremming van het complex voor de scheepvaart hoger dan 5,1 meter bij NAP. Scheepvaart hoger dan 5,1 meter bij NAP kan omvaren via de Stevinsluis.
  • Donderdag 28 mei van 22.00 uur tot vrijdag 29 mei 2020 06.00 uur: stremming voor alle scheepvaart. De scheepvaart kan omvaren via de Stevinsluis.

Hinder
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk is voor de veiligheid en doorstroming op en rond de vaarwegen en zorgt ervoor dat eventuele hinder tot een minimum beperkt blijft. De werkzaamheden zijn bewust ’s nachts gepland. Hierdoor is er minder hinder voor de scheepvaart. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. De veiligheid van de werknemers heeft de hoogste prioriteit. Weggebruikers ondervinden geen hinder.

Loket Afsluitdijk
Bij meldingen of vragen over de Afsluitdijk kan men terecht bij Loket Afsluitdijk. Dit is een initiatief van Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Ook Windpark Fryslân is aangesloten bij dit gezamenlijke meldingenloket. Het loket is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-6040 en emailadres loket@deafsluitdijk.nl.

Project Afsluitdijk
Los van deze werkzaamheden wordt de Afsluitdijk de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Kijk voor meer informatie op www.deafsluitdijk.n

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *