Nieuws vanuit de Spoorbuurtkerk

Af en toe krijgen wij berichten binnen vanuit de verschillende kerken. Dit keer vanuit de Onze Lieve Vrouw Praesentatie, ook bekend als de Spoorbuurtkerk. Deze kerk heeft een zeer actieve parochieraad en zij zitten momenteel ook niet stil. Daarom praten ze jullie graag bij over de plannen die in het verschiet liggen.

Mariakapel
Binnen de parochieraad is gesproken over de mogelijkheid om een kleine Mariakapel te bouwen naast de kerk. De wens is er al een tijdje, maar wordt nu concreet dankzij een paar legaten welke aan de parochie zijn geschonken. We denken dat het mooi is als we met dat geld iets van blijvende waarde neerzetten. De kapel komt dan links van het pad naar de begraafplaats. Een mooie plek waar mensen ten alle tijden een kaarsje op kunnen steken. 

Tuinschuur
In het zelfde kader van de legaten gaan we ook de tuinschuur renoveren. Deze krijgt een stevige opknapbeurt met een nieuwe voorgevel, de oude is helemaal af, vernieuwde wanden en mogelijk een nieuw dak. 

Kerkbanken
Misschien heeft u het in de “wandelgangen” al een beetje gehoord, maar we spelen met de gedachte om achter in de kerk een ruimere mogelijkheid te maken om koffie/thee te drinken na afloop van een viering of samenkomst. Hiermee spelen we in op de gedachte dat het ontmoeten van elkaar erg belangrijk is. We hechten er erg aan om onze gemeenschap bij elkaar te houden. En daarbij willen we elkaar letterlijk wat meer ruimte geven. Voor dit plan zullen aan weerszijden van het pad 6 banken worden weggehaald. Op die plaats komen tafels en stoelen, zodat u niet hoeft te blijven staan tijdens het “bakkie”. De tafels en de koffiebar worden gemaakt van de verwijderde kerkbanken. Het is niet alleen een kwestie van banken verwijderen, maar we zijn nog op zoek naar een sponsor voor het sponseren van een aantal vierkante meters linoleum. 

Gordijn
Achter het altaar hangt een wit gordijn, althans het zou wit moeten zijn. Dit gordijn behoort tot de liturgische kleuren en is decennia lang door Corrie en Evert Komen steeds gewisseld in groen, wit, paars, al naar gelang nodig was. Dit wordt al een poos niet meer gedaan en dan is wit de “neutrale” kleur volgens de pastoor. Maar we willen af van dat gordijn. We kunnen het niet meer goed schoon krijgen, het past niet echt bij de altaar-kleden, dus zoeken we iets anders. Nu hebben we in ons midden een pater familias in de persoon van Leo Huiberts en die heeft ideeën opgedaan in andere kerken welke hij zo nu en dan bezoekt. Samen met onze parochiële kunstschilder Jos Groneschild willen wij de ideeën proberen uit te werken. Als dat lukt komt op de plaats van het gordijn een prachtig schilderwerk wat goed past op deze plaats. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *