Verschillende ordevoorstellen voor agenda gemeenteraad Hollands Kroon

Voorafgaand aan het inhoudelijke deel van de raadsvergadering van 2 juli, werd er lang gediscussieerd over het wel of niet toevoegen van twee voorstellen aan de agenda. Op initiatief van Senioren Hollands Kroon werden twee voorstellen die eerst niet op de agenda stonden, ter vergadering geagendeerd. Dit ging over twee principeverzoeken voor het huisvesten van tijdelijke werknemers op de locaties Westerweg 27 in Nieuwe-Niedorp en Wagenpad 12 in Middenmeer. Een meerderheid van de raad (18 stemmen voor en 11 tegen) is met dit agenderingsvoorstel akkoord gegaan. Door de goed gevulde agenda, wordt de uitloopvergadering van 7 juli gebruikt voor het behandelen van onder andere deze twee verzoeken.

Uitloopvergadering
Naast bovengenoemde ordevoorstellen, ging de raad unaniem akkoord om het voorstel bestemmingsplan Leijerdijk 5 in Nieuwe-Niedorp van de agenda te halen. Dit gebeurde ook op verzoek van de indiener. Na het agendapunt Deltaplan Biodiversiteit is de vergadering geschorst. Komende dinsdag 7 juli wordt de vergadering hervat. De vergadering is vanaf 20:00 live te bekijken of later terug te kijken via de vergaderkalender op www.hollandskroon.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *