Voorontwerpbestemmingsplannen Motorcross ter inzage

De voorontwerpbestemmingplannen voor een motorcrossterrein aan de Groetweg/Alkmaarseweg liggen vanaf 13 augustus digitaal ter inzage. U kunt hierop schriftelijk reageren tot en met 7 oktober 2020. Hieronder leest u verder over het proces en vindt u de link naar de stukken. 

Het proces tot nu toe
Na de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in 2019 heeft afgelopen juni een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden voor de gemeenteraad over de keuze die de motorcrossfederatie heeft gemaakt voor de inrichting van het perceel. Wellicht heeft u die bijeenkomst meegekeken via de website van de gemeente. Mocht u deze (nogmaals) willen nakijken, dan kan dat op de volgende manier: 

1. Ga naar www.hollandskroon.nl
2. Zoek op ‘live volgen gemeenteraad’
3. Klik op het artikel ‘Live volgen vergaderingen gemeenteraad’
4. Klik op de oranje button ‘Volg live vergadering’
5. Klik boven in het menu op ‘archief vergaderingen’. En dan zoekt u de beeldvormende vergadering op van 18 juni van 21.00 tot 22.00 uur. Als u daarop klikt, kunt u het terugkijken. 

Reactie indienen op de MER en het voorontwerp bestemmingsplannen
Tijdens de bijeenkomst voor de gemeenteraad is aangegeven dat de stukken naar verwachting begin juli ter inzage zouden liggen. Helaas is dat niet gelukt. De stukken liggen vanaf 13 augustus ter inzage. Vanaf nu kunt u een officiële inspraakreactie indienen op de plan-MER (Milieu Effect Rapportage) en de voorontwerp bestemmingsplannen. Er is voor gekozen om twee bestemmingsplannen op te stellen. Eén voor de inrichting (het terrein zelf) en één voor de geluidzone. Dat heeft er mee te maken dat de inrichting in één bestemmingsplan ligt, maar de geluidzone zich uitstrekt over twee onderliggende bestemmingsplannen. Of dit in een later stadium wordt samengevoegd tot één bestemmingsplan is nog niet bekend.   

Stukken bekijken
De voorontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken, zoals de MER, zijn als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:  

1. Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ vindt u de het voorontwerpbestemmingsplan van de geluidzone en het voorontwerpbestemmingsplan van het terrein. U vindt  de stukken door te klikken op ‘Documenten’ en vervolgens op regels, toelichting, bijlage bij regels en/of bijlage bij toelichting. 
2. U kunt ook op www.ruimtelijkeplannen.nl op plannaam zoeken. Als u op deze website zoekt op ‘motorcrossterrein’ dan vindt u het bestemmingsplan motorcrossterrein Groetweg en geluidzone motorcrossterrein Middenmeer.
3. Of zoek op www.ruimtelijkeplannen.nl via de kaart naar de locatie aan de Groetweg/Alkmaarseweg. 

Bronbestanden
http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1911/NL.IMRO.1911.BPLG2009hz021-vo01/
http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1911/NL.IMRO.1911.BPLG2009hz022-vo01/

Schriftelijke reactie op de stukken indienen kan van 13 augustus tot en met 7 oktober 2020
U kunt uw reactie op beide bestemmingsplannen en de ontwerp plan-MER in één brief opnemen. Wij bekijken dan op welk plan uw reactie van toepassing is. Zo missen we geen enkele reactie. De periode voor het indienen van een inspraakreactie is acht weken. U kunt daarmee van 13 augustus tot en met 7 oktober een reactie indienen. U kunt uw reactie alleen schriftelijk sturen naar: de gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: inspraakreactie Motorcrossterrein NC-10. 

Informatieavond
Wij onderzoeken nog of het mogelijk is om na augustus een of meerdere informatieavonden te organiseren over de MER en het voorontwerpbestemmingsplan voor het motorcrossterrein. Dit is afhankelijk van de geldende coronamaatregelen op dat moment. Wij informeren u nog of, en zo ja wanneer, dit gaat plaatsvinden.  

Vragen of meer informatie?
Als u nog vragen heeft, of meer informatie wilt over dit onderwerp, kijk dan eerst op www.hollandskroon.nl/motorcross. Heeft u dan nog steeds vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u het formulier onder de oranje/rode knop op deze pagina invullen of bellen naar 088 321 5000.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *