VRAGEN GROENLINKS OVER VERHUIZING BEWONERS NOORDERLICHT NAAR MOLENWEID

Op donderdag 26 maart j.l. heeft de Raad van Bestuur van Woonzorggroep Samen de bewoners van verzorgingshuis Noorderlicht te Hippolytushoef per brief op de hoogte gesteld van hun besluit om een vleugel van de Samenlocatie Molenweid in Wieringerwaard per direct in te richten als covid-units voor coronapatiënten die medische en verpleegkundige zorg nodig hebben. 

De locatie Molenweid is óók de beoogde woonplek voor de 40+ hoogbejaarde bewoners van locatie Noorderlicht in Hippolytushoef. Noorderlicht wordt door Samen namelijk gesloopt om weer opgebouwd te worden in een nieuwe opzet. Tijdens dit proces zullen de Noorderlicht bewoners worden gehuisvest in Molenweid, wat nu dus deels wordt ingericht voor coronapatiënten. De verhuizing staat gepland voor 11 t/m 15 mei en gaat volgens de Raad van Bestuur van Samen door, zij het volgens een andere aanpak die momenteel nog niet inzichtelijk is.

Omdat het hier om de verplaatsing en huisvesting van een uiterst kwetsbare doelgroep gaat, vraagt GroenLinks zich af hoe dit kan. Bewoners mogen hun familie immers niet meer persoonlijk ontmoeten, hun kamer niet uit, niet samen eten, geen boodschappen doen, niet naar de kapper en niet zelf hun post ophalen.

Lilian Peters van de fractie van GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan de burgemeester en de betrokken wethouder:

1) Bent u in dit besluit van Samen gekend? Zo ja, hoe? Zo nee, had dat wel gemoeten?

2) Moet u, gezien de situatie, akkoord geven voor de verhuizing van 40+ hoogbejaarde inwoners van Hollands Kroon in de week van 5-11 mei van Hippolytushoef naar Wieringerwaard?
Zo ja, bent u akkoord?
Zo nee, wie moet er wel akkoord geven?

3) Moet u akkoord geven voor de huisvesting van 40+ hoogbejaarde inwoners van Hollands Kroon in een gebouw waar ook Corona patiënten worden verpleegd?
Zo ja, bent u akkoord?
Zo nee, wie moet er wel akkoord geven?

4) Moet u toestemming geven aan de familie van de bewoners van Noorderlicht om, zoals gevraagd en verwacht door Samen, te helpen bij het inpakken en de verhuizing?
Zo ja, hoe acht u dit uitvoerbaar, gezien de richtlijn van sociale isolatie, 1,5 meter afstand, hoesten en niezen in de elleboog etc.?
Zo nee, welke richtlijnen moet de familie in acht nemen? Is de familie, gezien de richtlijnen, niet verplicht om te weigeren?

Gezien de urgentie van de zaak hoopt de fractie de antwoorden op deze vragen zo spoedig mogelijk te ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *