WPW in de gemeente Hollands Kroon en Schagen in tijden van corona, update

De hele wereld en dus ook Nederland staat voor een enorme uitdaging. De landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn nu een paar weken van kracht. Deze maatregelen zijn van grote invloed op thuiswonende ouderen en mensen in een  kwetsbare positie. Velen van hen zijn bekend bij Wonen Plus Welzijn (WPW). Het is voor WPW de taak om de meest kwetsbare groepen in onze samenleving zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doen we met onze beroepskrachten samen met alle vrijwilligers. WPW wil er alles aan doen om er te zijn voor de mensen die het nu moeilijk hebben. 

Aangepaste dienstverlening
Onze dienstverlening wordt uitgevoerd door zowel vrijwilligers als beroepskrachten en veel staat normaal gesproken in het teken van ontmoeting, informatie en gesprek. Veel  ontmoetingsactiviteiten hebben we vanwege de maatregelen vanuit het RIVM stop moeten zetten. We vinden het, vooral nu het zo moeilijk is voor veel mensen, ontzettend belangrijk om in contact te blijven en diensten wanneer dat wél nog mogelijk is voort te zetten. 

Op dit moment kunt u voor het volgende bij ons terecht: 

  • Maaltijdvoorziening aan huis: wanneer u niet meer in staat bent om zelf te koken, kunt u hier gebruik van maken. We bieden diverse soorten maaltijden. De voorziening wordt uitgevoerd door onze vrijwilligers. De maaltijden worden bezorgd tot aan de deur. 
  • Boodschappen aan huis: wanneer het echt niet meer mogelijk is om boodschappen te doen en u ook niet terug kunt vallen op een thuisbezorgwinkel, dan kunnen onze vrijwilligers voor uw boodschappen halen en bezorgen. 
  • Belservice: wanneer u behoefte heeft aan een luisterend oor, een praatje of  graag in gesprek wilt over wat u raakt en wat u bezighoudt in deze crisis, dan staan onze vrijwilligers en beroepskrachten voor u klaar. Dit kan een kort of lang gesprek zijn. 

Wanneer u gebruik wilt maken van onze aangepaste dienstverlening dan kunt u contact met ons opnemen. Onderaan dit bericht staan onze contactgegevens.

Wat doen we op dit moment nog meer? 
We bieden maatwerk: we proberen per situatie en per persoon te zoeken naar wat mogelijk is.  We overleggen met de aanvrager zelf maar betrekken ook de gemeente, wijkteams, Incluzio en samenwerkingspartners om per persoon te komen tot de beste oplossing. Dit is steeds maatwerk. 

  • We maken zelf contact: we hebben gemerkt dat sommige mensen met de situatie geen raad weten, maar ook schroom hebben om zelf te bellen. Om deze reden zijn we begonnen om iedereen die bij ons bekend is (bijvoorbeeld de deelnemers van de Doet & Ontmoet, abonnees, deelnemers van contactgroepen e.d.), zelf te bellen en na te gaan hoe het gaat. Wanneer mensen aangeven behoefte te hebben aan een dagelijks gesprek, of b.v. een aantal keer per week dan zorgen we daarvoor. Onze vrijwilligers doen dat graag. 
  • Thuisbezoek: voor veel mensen met dementie of andere beperking is de dagbesteding weg gevallen. Dit heeft een grote impact. Onze activiteitenbegeleiders gaan daarom onder strikte voorzorgsmaatregelen bij de deelnemers op Thuisbezoek. Op deze manier kan de mantelzorger wat verlichting krijgen. Het Thuisbezoek staat onder bepaalde voorwaarden ook open voor andere mensen in de thuissituatie die behoefte hebben aan een activiteit of wandeling. Veiligheid staat hierbij voorop we volgen de richtlijnen van het RIVM.
  • You Tube kanaal: met ingang van week 19 heeft WPW de beschikking over een eigen You Tube kanaal met eigen video’s over de activiteiten. Zo kunnen mensen in de thuissituatie toch met ons in verbinding blijven. Het kanaal is te benaderen via een knop op de website www.wonenpluswelzijn.nl 
  • Initiatieven: Noordkopvoorelkaar is een prachtig medium om initiatieven te bundelen. Hiervoor is een nieuwe pagina opgezet (https://www.noordkopvoorelkaar.nl/coronahulp/kom-in-actie/initiatieven-hollands-kroon). Er zijn ook andere organisaties gevraagd hiervoor input te leveren. WPW heeft hierin een actieve rol en we gaan ook zelf op zoek naar initiatieven. Deze worden toegevoegd aan de pagina en waar mogelijk wordt ook verbinding gelegd met andere initiatieven en/of vrijwilligers.

Vrijwilligersoproep in tijden van corona 
Voor al deze dienstverleningen zijn we op zoek naar vrijwilligers die hun steentje tijdens deze coronacrisis willen bijdragen. Bent u op dit moment door de coronacrisis thuis en heeft u tijd om u in te zetten voor een ander? 
Neemt u dan, bij voorkeur per mail, contact op met Wonen Plus Welzijn via de contactgegevens onderaan dit  bericht. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie van ons!

Contactgegevens: 
Schagen: schagen@wonenpluswelzijn.nl of tel. 0224 273140 elke werkdag van 9.00- 16.00
Hollands Kroon: annapaulowna@wonenpluswelzijn.nl of tel. 0223 535826 elke werkdag van  9.00- 16.00 uur. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *