Gemeenteraad unaniem ingestemd met begroting 2020

Op 7 november heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de begroting voor 2020. De begroting sluit met een positief saldo van € 1.119.547 af.

Dat geld wordt gebruikt om beleid te intensiveren door bijvoorbeeld meer aandacht voor zorg en onderhoud van de openbare ruimte.

Voor toekomstige uitdagingen zoals de omgevingswet, de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit is budget gereserveerd.

Extra kosten voor uitvoering van alle wettelijke taken zijn hier ook in meegenomen. Het totale pakket maakt dat de begroting structureel meerjarig sluitend blijft. 

Verder nam de gemeenteraad drie moties aan over communicatie, aanplant van bomen en objectieve KPI bereikbaarheid. U vindt de begroting en de achterliggende stukken op de website. http://bit.ly/36EtWcB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *