Groene energie in Hollands Kroon. Denkt u weer met ons mee?

Vorige maand hebben we u gevraagd om mee te denken over de mogelijkheden om groene energie op te wekken in Hollands Kroon. Hartelijk dank voor uw input op ons Denkmee-platform! Uit de reacties blijkt dat zonnepanelen op daken de voorkeur hebben en dat er mogelijkheden zijn als het gaat om zon langs infrastructuur.

De lokale en regionale informatie is vertaald in zoekgebieden. Deze zijn te vinden in het concept van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord. 

Via ons platform horen we graag wat u vindt van het concept. Deze informatie wordt eind augustus gebundeld en aangeboden aan de gemeenteraad.

Regionale Energiestrategie
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. Hierin nemen we op hoe en waar we duurzame energie opwekken, met de blik gericht op 2030. Hollands Kroon is onderdeel van de RES Noord-Holland Noord. Het voorlopige concept is nu te vinden op de website www.energieregionhn.nl/conceptres. Vanaf pagina 67 gaat het specifiek over de Kop van Noord-Holland en Hollands Kroon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *