Hollands Kroon beheert nu alle wegen in eigen gemeente

Sinds 1 januari beheert de gemeente Hollands Kroon alle wegen in de hele gemeente. In totaal gaat het om 115 kilometer aan wegen inclusief de bijbehorende wegsloten, bermen, bruggen, bomen, lichtmasten en verkeersboden. Met deze overdracht van de wegen komt er een einde aan een enigszins onduidelijke situatie.

Zo beheerde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in een beperkt aantal gemeenten in het werkgebied een deel van de wegen buiten de bebouwde kom. Dat is historisch zo gegroeid. Wegen op dijken werden onderhouden door het hoogheemraadschap.

Polderwegbeheer
Maar waterschappen fuseerden en ook gemeenten. Inmiddels is de logica in het polderwegbeheer ver te zoeken. Reden voor het hoogheemraadschap om de wegen over te dragen aan, in dit geval, Hollands Kroon die deze taak binnen en buiten de bebouwde kom al uitvoert.

Duidelijkheid voor inwoners
Volgens wethouder Theo Groot van Hollands Kroon schept volledige zeggenschap over de wegen vooral duidelijkheid voor de inwoners. “Het beheer en onderhoud van buitenwegen is bekend terrein voor ons. Dat nu de resterende wegen van het waterschap ook onze kant op komen is een logische stap. Voor onze inwoners schept dat duidelijkheid. Zij kunnen vanaf nu altijd bij de gemeente terecht met vragen over de wegen.”

Kapotte lantaarnpaal
Die vragen kunnen ook gaan over een lantaarnpaal die niet brandt. Om inwoners te laten weten dat de gemeente het juiste loket is voor vragen, voorziet Hollands Kroon in januari de lichtmasten van de juiste informatiestickers.

Focus op kerntaken
Als gevolg van de wegenoverdracht kan het hoogheemraadschap zich focussen op zijn kerntaken: veilige dijken en duinen, schoon en gezond water en het voorkomen van watertekort en -overlast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *