Bewoners Zandvaart en Lovinkstraat nog niet tevreden over ontwerp

Raakt Media was woensdagavond live aanwezig bij de informatieavond over de reconstructie van de Zandvaart en de Burgemeester Lovinkstraat. De bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Hollands Kroon, mocht deze keer rekenen op minder belangstelling dan tijdens de vorige. Aan de orde kwam woensdagavond 30 oktober het ontwikkelingsplan van het dorpshart in Breezand. 

Niels Groen beet het spits af. Er waren meerdere mensen van de Dorpsraad en het ingenieursbureau aanwezig. Er volgde een aantal presentaties, daarna werd het ontwerp gepresenteerd en nog iets later konden de aanwezigen laten weten welke tekening de voorkeur heeft.

Het gebied is al iets uitgebreid: van de Molenvaart tot en met het spoor aan de andere kant. De aanleiding is dat er echt onderhoud gedaan moet worden aan de infrastructuur.

Sjoerd Nota van bureau Ruimte voor Iedereen heeft een analyse gemaakt van het gebied. Hij is verkeerskundige en heeft ook vanuit ruimtelijk oogpunt gekeken. Sjoerd gaf uitleg over het schetsontwerp. Hij liet een foto zien van vroeger en van de huidige tijd en trok hieruit de conclusie dat de Zandvaart/Lovinkstraat een sterk doorgankelijk karakter heeft en dat er dus waarschijnlijk vaak te hard wordt gereden.

Diverse knelpunten
De toegankelijkheid van de brug laat te wensen over en de brug is lastig over te steken. De verkeershinder aan de Lovinkstraat is ook een punt. Er zijn diverse knelpunten. De doelen zijn het versterken van het centrumgebied, de brug toegankelijker maken en veiliger, de snelheid naar beneden krijgen, meer karakter aanbrengen, aansluitingen met de andere wegen verbeteren en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de bewoners. 

Fraaier beeld van het hart
Het historische karakter van het centrum behouden en versterken, meer groen, meer bomen, goed opschonen, meer ruimtelijk gevoel aanbrengen en rust en ruimte creëren. Kortom: een fraaier beeld van het hart van Breezand. De mensen in de zaal konden niet helemaal wachten met hun vragen tot het einde, dus er volgden tussendoor al wat vragen. Alle voorgedragen suggesties van de vorige keer waren doorgenomen en zoveel mogelijk meegenomen in deze bijeenkomst.

Verkeersremmers, minder hard rijden
De suggesties die eerder gedaan werden: de Zandvaart en Lovinkstraat blijven 50 km en voor het centrum 30 km aanhouden. Het is helaas niet mogelijk om aan één zijde een fietspad te maken, dus dat blijft twee zijdes Burgemeester Lovinkstraat. En verder kwamen naar voren: verkeersremmers, een brug bij het plein en een park, wordt het aan één zijde parkeren of toch beide kanten? en er waren suggesties gebracht om het centrum op te leuken.

Renoveren en opknappen
Het ontwerp nu is dat het kruispunt van de Molenvaart met de Zandvaart 60 km blijft en de brug wordt verwijderd, er wordt onderhoud gepleegd aan de Zandvaart West (buiten de bebouwde kom), er volgt een poortconstructie van 60 naar 50 km, op het centrumplein zelfs 30 km, er moet een snelheidsbeperking komen bij het spoor en de Burgemeester Lovinkstraat wordt gerenoveerd en opgeknapt.

Niet iedereen tevreden
Op de avond bleek dat nog niet alle neuzen dezelfde kant opstaan. Er zijn voldoende op- en aanmerkingen vanuit de zaal. Niet iedereen kan zich vinden in de plannen die er nu liggen. De verwachting is dat de start na de wielerronde en de Bloemendagen van 2020 is. Maar dat hangt van de tijdsduur van het bestek af. De verwachting is dat het plan een jaar gaat duren voor dat het klaar zal zijn.

Later op de avond volgde nog een infoavond. Deze eerste was voor de bewoners van de Zandvaart en om half negen volgden de bewoners van de Lovinkstraat. De aanwezigen zijn niet tevreden met het ontwerp. Al met al blijkt het een spel zonder winnaar te gaan worden.

2 gedachten over “Bewoners Zandvaart en Lovinkstraat nog niet tevreden over ontwerp

 • 31 oktober 2019 om 09:12
  Permalink

  Ik ben er niet bij geweest, en ik heb een vraag.
  In de paragraaf: “Renoveren en opknappen” staat dat De brug wordt verwijderd.
  Welke brug?

  Beantwoorden
  • 31 oktober 2019 om 09:37
   Permalink

   In de plannen die die de gemeente heeft wordt de brug bij Molenvaart/Zandvaart de houten loop/fiets brug verwijderd en verplaatst naar het centrum.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *