Resultaten inwoners- en ondernemerspeiling: tevredenheid over eigen buurt en dienstverlening, verbeteringen mogelijk in de informatievoorziening en de openbare ruimte

In Hollands Kroon vinden we het belangrijk om te weten wat er onder onze inwoners en ondernemers speelt. Hoe wordt de buurt en de omgeving ervaren en hoe wordt de dienstverlening beleefd. Dit doen we door middenin de samenleving te staan, in gesprekken met onze partners en door de waardering van de omgeving en de gemeentelijke dienstverleningsprocessen te monitoren.

De tweejaarlijkse inwoners- en ondernemerspeiling is hier onderdeel van. De resultaten zijn hiervan bekend.

Aan het begin van dit jaar heeft gemeente Hollands Kroon een inwoners- en ondernemerspeiling gehouden. Daar hebben in totaal 898 inwoners en 370 ondernemers aan meegewerkt. Dit waren er meer dan in 2018 en daar zijn wij blij mee. De resultaten van beide peilingen zijn bekend en delen we graag. Het geeft een overzicht van wat er goed gaat in onze gemeente, wat er nog beter moet en hoe wij dat gaan verbeteren. Het is daarbij goed om te realiseren dat de peiling is gehouden voor de uitbraak van het coronavirus. We zien vaker dat actuele ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de uitkomsten. Daarom kan er een enigszins vertekend beeld ontstaan.

Wat gaat er goed?
Uit de inwonerspeiling komt naar voren dat er grote bereidheid is onder onze inwoners om buren te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of helpen bij vervoer. Burgemeester Rian van Dam: ‘Wij vinden het geweldig om te zien dat 68% van de inwoners zijn buren wel eens helpt. Zeker in deze tijd, wanneer het zo belangrijk is dat we elkaar helpen en een oogje in het zeil houden. Daar ben ik trots op. Natuurlijk komen er in de peiling ook zaken naar voren die beter kunnen. Bijvoorbeeld over informatievoorziening of de openbare ruimte. We zijn inmiddels druk aan de slag om daar verbeteringen in aan te brengen.’

Tevreden met eigen buurt
Wat doorklinkt is dat het goed wonen is in Hollands Kroon; inwoners zijn tevreden met de eigen buurt en vinden dat die redelijk onderhouden wordt. Het onderhoud waarderen zij wel lager dan het landelijk gemiddelde. De waardering voor het onderhoud van perken en plantsoenen daarentegen is licht gestegen.

Waardering dienstverlening toegenomen
De waardering van de dienstverlening is licht gestegen ten opzichte van 2018, zowel bij de inwoners als bij de ondernemers. Wij hebben ons de afgelopen jaren ingezet om onze dienstverlening te verbeteren en dit blijkt langzaamaan zijn vruchten af te werpen. Ook de waardering van de digitale dienstverlening is toegenomen. In de afgelopen twee jaar hebben we onze website intensief gemonitord. Bezoekers kunnen direct feedback leveren en we zien dat daar de waardering ook is toegenomen. Door de inzet van de Hollands Kroon mobiel verwachten wij bij de dienstverlening ook weer aan een wens van onze inwoners te voldoen. In deze periode, waarin ook medewerkers van Hollands Kroon thuiswerken, blijkt dat onze vergevorderde digitale werkomgeving een voordeel is. Zo kunt u veel producten digitaal aanvragen op onze website www.hollandskroon.nl.

Wat kan er verbeterd worden?
Natuurlijk zijn er ook punten die verbeterd moeten worden en waar wij de komende tijd ook aan gaan werken. Uit antwoorden op open vragen kwam naar voren dat het soms lastig is om aan gemeentelijke informatie te komen. Om dit op te vangen, hebben we in ieder geval een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief met alle nieuwsberichten. Het aantal abonnees daarop groeit. Ook zijn we voornemens om informatie aan te bieden via ‘narrow casting’: tv’s op diverse plekken in Hollands Kroon met nieuws uit de gemeente.

De waardering voor de straten, paden en stoepen is iets gedaald ten opzichte van 2018. Wij trekken ons dat aan en we blijven het beheer van de openbare ruimte actief monitoren om de kwaliteit hiervan te verbeteren. Verbetervoorstellen komen terug bij de begrotingsbehandeling.

Hollands Kroon mobiel
Een aantal inwoners heeft aangegeven het persoonlijk contact met de gemeente te missen. Bijvoorbeeld een gemeentelijk loket waar zij hun vragen kunnen stellen, wordt gemist. Wij verwachten dat de Hollands Kroon mobiel een deel van de oplossing biedt. Veel inwoners maken gebruik van deze laagdrempelige manier om met ons in contact te komen. We waren volop bezig de inzet van de mobiel te vergroten en ook in te zetten aanvullend op de digitale informatievoorziening. Zodra dit weer mag, gaan we de mobiel weer volop inzetten. Ook zullen medewerkers dan weer bij mensen thuiskomen voor producten.

Digitale nieuwsbrief voor ondernemers
In de ondernemerspeiling is de waardering voor het woon-en leefklimaat gedaald ten opzichte van 2018. Ook moet de communicatie met ondernemend Hollands Kroon verbeterd worden; zo is het goed betrekken van belanghebbenden bij projecten een punt van verbetering. De behoefte is uitgesproken aan een digitale nieuwsbrief. Dit middel is nu al ingezet om te communiceren over de coronamaatregelen voor het bedrijfsleven. In de afgelopen periode, en naar aanleiding van de coronacrisis, zijn 100 ondernemers gebeld om te horen hoe het gaat. Deze vorm van persoonlijk contact wordt gewaardeerd.

Alle resultaten
Het onderzoek bevat nog veel meer resultaten. Het volledige rapport staat in het groene blok Zie ook en op www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze website kunt u meerdere gegevens over onze gemeente terugvinden. Graag willen wij iedereen bedanken die heeft meegedaan aan het onderzoek. De resultaten helpen ons aan inzichten om blijvend te verbeteren. Ze krijgen een plek in de begrotingsbehandeling waar budgetten voor verbetervoorstellen worden ingebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *