Sportakkoord Hollands Kroon gaat over ‘sterk samen’, ‘gezond en wel’ en ‘veel en vaardig’

Deze maand is het Lokaal Sportakkoord Hollands Kroon getekend. Op dinsdag 4 november was een deel van de partners aanwezig om een handtekening te zetten. Na een voorbereiding van een half jaar worden nu de volgende stappen gezet.

Er zijn inmiddels vijftien ambities. Deze zijn door de partijen zelf geformuleerd. Daarnaast zijn er 57 actiepunten opgesteld. De ambities zijn onder te verdelen in drie invalshoeken: ‘sterk samen’, ‘gezond en wel’ en ‘veel en vaardig’.

Waarom sterk en samen?
In de gemeente Hollands Kroon wordt gestreefd naar een goed en gevarieerd sportaanbod. Sterke sportclubs, voldoende en kwalitatief goede sportfaciliteiten en een aantrekkelijk ingerichte openbare ruimte. Helaas zijn deze en andere punten nog niet op orde. Daarom zijn de volgende ambities geformuleerd:Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken

1. Versterking sportorganisaties en vergroting participatie
2. Delen accommodatie en materialen
3. Openbare ruimte beweegvriendelijker
4. Verduurzaming sportaccommodaties
5. Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders

Gezond en wel
De gemeente wil dat sport voor zoveel mogelijk mensen haalbaar is. Iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst, fysieke of mentale gesteldheid of seksuele voorkeur moet zich welkom voelen en altijd plezier kunnen beleven aan sport en bewegen. Daarnaast vindt de gemeente het van groot belang dat er in een gezonde omgeving wordt gesport en dat de trainingen en begeleiding van sporters zowel sporttechnisch als pedagogisch verantwoord gebeurt. Grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook wil de gemeente te allen tijde voorkomen. De ambities op dat vlak:

7. Extra aandacht voor gezonde leefstijl in sportomgeving
8. Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten
9. Meer ouderen in beweging
10. Toegankelijkheid sport voor minder draagkrachtigen vergroten
11. Meer kennisdeling en samenwerking sport en zorg

Veel en vaardig
De cijfers wijzen uit dat bijna een derde van alle inwoners van Hollands Kroon is aangesloten bij een sportvereniging. Dit is landelijk gezien een hoog percentage. Daar tegenover staat dat in onze gemeente veel minder aan fitness wordt gedaan en dat minder dan de helft van de bevolking wekelijk aan sport doet. In dat opzicht scoort Hollands Kroon duidelijk beneden het landelijk gemiddelde. Gezien deze cijfers en de belangrijke functie die sport kan vervullen voor zowel individueel als de samenleving, wil de gemeente daar verandering in brengen. De gemeente heeft als doel dat er door meer mensen en met meer regelmaat gesport wordt. Ze wil de mogelijkheden voor sportdeelname vergroten door aantrekkelijke, nieuwe activiteiten op te zetten en het bestaande aanbod te versterken en te verbreden. Dat resulteert in de laatste vier ambities:

12. Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen
13. Extra voorzieningen om sport en bewegen te bevorderen
14. Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie sport en bewegen
15. Versterking en verbreding samenwerking tussen sport, onderwijs en kinderopvang om kinderen meer en beter te laten bewegen

Het doel van het sportakkoord is dat sportverenigingen, maatschappelijke verenigingen en de gemeente meer gaan samenwerken om zich zo meer te verbinden voor het maatschappelijke domein. Een van de grote voordelen hiervan is dat je dingen niet meer alleen doet maar met elkaar. Hierdoor voel je elkaar goed aan en versterk je elkaar op diverse vlakken. Je kunt elkaar helpen en ondersteunen en met elkaar sneller tot een gewenst resultaat komen.

De komende drie jaar krijgt de gemeente budget van het Rijk. Drie gemeenten hebben deze gelden bij elkaar gelegd, zodat er in totaal meer te besteden is. Wat nu volgt is de actiepunten verdelen onder de aanwezige partijen.

Het sportakkoord draait niet alleen om (sport)verenigingen, maar ook om scholen, ouderenzorg, kinderdagverblijven en welzijnsorganisaties. Begin van de zomer is de eerste bijeenkomst geweest. Hierbij waren zeventig mensen aanwezig waarvan vijftig organisaties. Op dit moment zijn er achttien organisaties in de kopgroep opgenomen. Deze organisaties hebben aangegeven de ambities te ondersteunen en mee te willen doen. De organisatie verwacht dat meer partijen zich aansluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *