Voorstel voor dertig appartementen in voormalige school Meerpaal

Voormalige basisschool De Meerpaal aan de Sportlaan 34 in Anna Paulowna staat sinds oktober 2017 leeg. Het pand is aangeboden aan de woningcorporaties en Woningstichting Anna Paulowna heeft interesse getoond. Deze geeft aan dat verbouw financieel niet haalbaar is en wil de locatie bouwrijp aankopen om hier 30 appartementen te bouwen. Het college van b en w heeft dit voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het pand op kosten van de gemeente te laten slopen. De grond wordt verkocht tegen de sociale grondprijs die volgt uit de Grondprijzenbrief 2020. Het negatieve resultaat na verkoop van circa € 67.000,- wordt onttrokken uit de Reserve Vastgoed. In principe verleent de gemeente medewerking aan een planologische procedure waardoor de koper zijn plannen kan realiseren.

Anti-kraak
Dat zijn de plannen die het college heeft. Of de raad hiermee instemt, is afwachten. Momenteel wordt het pand bewoond door mensen die het anti-kraak huren, laat Ben Bruin van de gemeente Hollands Kroon desgevraagd weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *