Dorpshuis de oude school

Dorpshuis de Oude School gevestigd in het gebouw van de voormalige basisschool de Tweewegen in Wieringerwaard. Na een grondige renovatie is het gebouw op 18 november 2017 geopend. Het gebouw stamt uit 1931 en ademt, onder meer door zijn inrichting, die sfeer ook uit.

Gebruik van het dorpshuis de Oude School
Het dorpshuis wordt door ca. 16 verschillende organisaties gebruikt die elk hun eigen activiteit hebben.

Er is van alles te doen. Je kunt er:
Muziek maken, muziekles krijgen, zingen, toneelspelen, films bekijken, kolf spelen, koersballen, bridgen, klaverjassen, sjoelen, biljarten, meer bewegen voor ouderen, elkaar ontmoet, creatief bezig zijn, creatieve workshops volgen, naar kinderclub gaan, yoga, mediteren, vergaderen, naar concerten e.d. gaan

Huur van de lokalen en ruimtes in dorpshuis de Oude School
Te huur zijn twee kleine studio’s, twee vergaderruimtes, twee ruimtes voor algemeen gebruik, een theaterzaal en een grote zaal.  Ook is een keuken en ontmoetingsruimte.
Voor het huren van de ruimtes kunt u kijken op de website van de Oude School. Daar is informatie te vinden over de beschikbaarheid van de ruimtes en de huurprijzen. In overleg zijn de ruimtes te huur voor verenigingen, stichtingen en andere non profit organisaties. Dat moet wel overeenkomen met het gebruiksschema van de reguliere gebruikers.

Realisatie van dorpshuis de Oude School
Voor de renovatie en verbouw hebben zich vele vrijwilligers in gezet. Ook hebben plaatselijk ondernemers op allerlei manieren geholpen bij  de realisatie de Oude School. Daarnaast hebben de Gemeente Hollands Kroon, het VSB fonds, het prins Bernard cultuurfonds, het Oranje fonds, plaatselijk stichtingen en vele gulle gevers ervoor gezorgd dat het financieel mogelijk werd dorpshuis de Oude School te realiseren. Zonder de inzet van de vrijwilligers, de ondernemers en de financiële steun was deze renovatie niet mogelijk geweest.

Dorpshuis de Oude school

Populierenlaan 23a
1766 JD Wieringewaard

Algemeen/bestuur:
contact@dorpshuisdeoudeschool.eu

Beheer gebouw en website:
beheer@dorpshuisdeoudeschool.eu

Verhuur:
verhuur@dorpshuisdeoudeschool.eu

Website