“Zo ver weg, maar toch dichtbij”

Deze feedback ontvingen wij gisteren van een ouder die vertelde hoe haar kind en zij als ouders het thuisonderwijs ervaren. Een groter compliment kun je als school niet ontvangen. IKC Spoorbuurt heeft na de aankondiging van de maatregelen als team met elkaar overlegd hoe wij het thuisonderwijs wilden gaan vormgeven. Voor het team stond vast dat het programma zoveel mogelijk moest doorlopen en dat we uitgingen van een onderwijsaanbod van ongeveer twee uur per dag.

Opstarten
Bij het begin van de periode hebben de leerkrachten van groep 1-2 thuiswerk pakketten voor drie weken gemaakt. Deze hebben de kinderen opgehaald. Zo hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 ook de materialen opgehaald om thuis aan de slag te kunnen. Dit gebeurde volgens een rooster. In de materialen van groep 3 t/m 8 zaten onder andere verwerkingsmateriaal en ook zijn er tientallen Chromebooks verstrekt waarmee thuis de digitale verwerking, maar ook de instructie van de leerkracht kan worden gevolgd. De eerste week was natuurlijk zoeken voor ouders, kinderen en medewerkers. We hebben die eerste week met de feedback van collega’s onderling, ouderfeedback en onze eigen terugblik zaken aangepast, zodat het voor ouders nog beter te begeleiden was. We horen hier veel positieve reacties op terug.

Juf/ meester is digitaal
Wij werken binnen IKC Spoorbuurt met weekplannen. Aan het einde van iedere week ontvangen de ouders via het eigen communicatieplatform de weekplannen voor de nieuwe week. In deze weekplannen staat het werk voor een werk per dag uitgewerkt. Kinderen kunnen lessen van de leerkracht online bijwonen, opgenomen instructiefilmpjes bekijken en daarnaast wordt er door leerkrachten via Google Meet/Hang out en Whatsapp beeldbellen contact onderhouden met de kinderen. Mooi is dat ook de verjaardagen van kinderen digitaal worden gevierd en dat de kleuters met hun leerkrachten beeldbellen om te zien hoe het gaat. Daarnaast organiseren leerkrachten groepsmomenten, zodat kinderen elkaar even kunnen zien en spreken. Het sociale aspect is namelijk minstens zo belangrijk!

Opvang
IKC Spoorbuurt verzorgt noodopvang op locatie. Hierbij werken pedagogisch medewerkers, onderwijsassistent en leerkracht samen om kinderen van ouders die dat nodig hebben de opvang te verzorgen. Onder schooltijd krijgen de kinderen begeleiding bij hun onderwijspakket. Daarnaast is er genoeg aandacht voor ontspanning.

Trots
We mogen als IKC Spoorbuurt trots zijn op de ontwikkeling die ons onderwijs heeft ondergaan. We hebben intussen een pakket van thuisonderwijs met kwaliteit gemaakt en we leren als team iedere dag bij. Het team heeft wekelijks digitaal overleg in groepen, om zo naast de inhoud ook het welbevinden te bespreken en even echt in verbinding te zijn met elkaar. Net zoals de kinderen hebben wij die behoefte ook.

Tot slot
Ook bij verlenging zullen we ons onderwijs verder door laten lopen. We zijn ons er van bewust dat het voor ouders, kinderen en medewerkers een uitdaging is en blijft, maar we mogen trots zijn op hoe wij dit aanpakken en waar we nu staan. Op de Facebookpagina van IKC Spoorbuurt zijn foto’s en filmpjes te vinden van ons thuisonderwijs.
We zijn bereikbaar voor vragen via mail en noodnummers en zo hopen wij dat de ouders ons weten te bereiken indien nodig.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *