Coöperatie VGZ en Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) introduceren oplossingsrichtingen tekort huisartsenzorg

Om het toenemend tekort het hoofd te bieden en te anticiperen op toekomstbestendige huisartsenzorg, introduceren Coöperatie VGZ en HKN een programma bestaande uit verschillende oplossingsrichtingen. In eerste instantie gericht op de kop van Noord-Holland waar de urgentie hoog is, met de intentie om de oplossingen ook in andere regio’s toe te passen waar een dreigend tekort aan huisartsenzorg speelt. 

Een van de eerste oplossingsrichtingen die wordt geïntroduceerd, is het aanbieden van opleidingsplaatsen in de regio. Een verkenning hiervoor is door VU/AMC en HKN positief bevonden, mede vanwege onderzoek waaruit blijkt dat afgestudeerden zich meer en langer vestigen in de regio waar zij zijn opgeleid. Daarom is er de intentie om per 1 september te starten met een regionale dependance van de huisartsenopleiding in de kop van Noord-Holland en zodoende de huisartsencapaciteit in de regio te vergroten. Leonie Steenvoorden, directeur HKN: “Regionaal opleiden versterkt de regionale binding. We hopen dan ook dat met de komst van de opleiding in de Kop van Noord-Holland, we nieuwe afgestudeerde huisartsen aan onze regio weten te binden en zij zich permanent vestigen onze regio.” 

De start van een dependance van de huisartsenopleiding is daarmee een van de eerste initiatieven van het programma om toekombestendige oplossingen te introduceren, die de druk op de huisartsenzorg verminderen. In samenwerking met een groot aantal regionale zorgverleners, werken Coöperatie VGZ en HKN verschillende oplossingsrichtingen uit. Zo heeft HKN, met ondersteuning van Coöperatie VGZ, in een situatie van schaarste een nieuwe huisartsenpraktijk opgericht om de continuïteit van zorg te waarborgen. Naast uitbreiding van de capaciteit is er in het programma ook veel aandacht voor kansen op het vlak van digitalisering van huisartsenzorg, de juiste zorg op juiste plek door juiste professional (dus samenwerking met GGZ, VVT en ziekenhuizen) en het verder stimuleren van zelfmanagement. Tomas Gobbels, senior inkoper VGZ: “We geloven naast de behoefte aan meer capaciteit, dat de zorg toekomstbestendig wordt door huisartsenzorg anders te organiseren, door gebruik te maken van nieuwe digitale middelen en zorg over de schotten heen te organiseren. Door zo divers mogelijke oplossingen te introduceren, zorgen dat we dat we het mét elkaar regelen en we de oplopende werkdruk bij huisartsen en praktijkhouders verminderen.” 

Andere onderdelen die binnen dit programma worden uitgewerkt, richten zich onder andere op verdere taakdelegatie in de huisartsenzorg of het anders organiseren van de zorg. Denk hierbij aan het inzetten van basisartsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en specialisten ouderenzorg (SOG) in de huisartsenpraktijk. Een aantal experimenten loopt hier momenteel al voor in Den Helder en Grootebroek. Daarnaast wordt er nagedacht over een alternatieve vormen van praktijkvoering in de regio ter ondersteuning van de bestaande praktijken om extra capaciteit te realiseren op plekken waar dit nodig is. 

Nederland kampt met een oplopend tekort aan huisartsenzorg met regionaal nijpende situaties. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging is de verwachting dat in 2023 de helft van de regio’s een huisartsentekort heeft en in 2028 bijna allemaal, misschien met uitzondering van Amsterdam en omgeving. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *