Incluzio gaat informatie delen via Raakt Media

Iedereen wil graag grip houden op het leven. Maar wat als dat door omstandigheden even niet meer lukt? En u (tijdelijk) wel extra zorg en ondersteuning kunt gebruiken? Dan kunt u terecht bij het wijkteam van Incluzio Hollands Kroon.

Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuning aan alle inwoners in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en basisvoorzieningen. De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol.

Zichtbaar in de kernen
Zij zijn zichtbaar aanwezig in de verschillende kernen en werken preventief. Bij het wijkteam werken professionele hulpverleners met veel ervaring in de zorg en welzijn. Zij bepalen mét de inwoners welke zorg nodig is. Alleen samen kunnen we mensen die het nodig hebben zo ondersteunen dat ze naar vermogen meekomen in de maatschappij.

Integrale aanpak
Om van elke kern in Hollands Kroon een betere kern te maken is de ambitie van Incluzio Hollands Kroon. Dat doen ze door een integrale aanpak: alle zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening organiseren  in samenhang en dichtbij inwoners.

Wij delen nieuws van Incluzio
De komende tijd zal er maandelijks een artikel verschijnen op onze site over Incluzio, hou daarom deze site goed in de gaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *