Timmerdorp Breezand

Wij hebben net Timmerdorp Anna Paulowna afgesloten, maar Timmerdorp Breezand staat natuurlijk nog op de planning! Vanaf donderdag 22 augustus zijn alle kinderen natuurlijk van harte welkom op de ijsbaan in Breezand. Al verdere informatie staat hieronder!

Uitnodiging TIMMERDORP 2019,  met als thema “112”.

Speel- en IJsbaanvereniging Breezand wil dit jaar weer een timmerdorp organiseren met als thema ”112” voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar. (6 jaar tot en met schoolverlatend groep 8).
Het timmerdorp wordt gehouden van Donderdag 22 augustus tot en met Zaterdagochtend 24 augustus 2019.  Locatie: IJsbaanterrein aan de Dahlialaan te Breezand

Rond de 180 kinderen kunnen zich een paar dagen uitleven op het Timmerdorp. Bij een groot aantal inschrijvingen gaan de kinderen van school de “Breedzand” voor. Ook dit jaar kunnen de kinderen zich opgeven om Burgemeester van het Timmerdorp 2019 te worden. Bij het inschrijfformulier  kun je kiezen tussen ja/nee. Er liggen belangrijke taken te wachten voor de gekozen burgemeester.

Voor een geslaagd Timmerdorp hebben wij wel de hulp van U nodig. Wij doen hierbij dan ook een dringend beroep op vrijwilligers vanaf 16 jaar, die ons willen helpen. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, broers en/ of zussen zijn van harte welkom. 

U hoeft geen volledige dagen aanwezig te zijn. Vrijwilligers die een dagdeel aanwezig kunnen zijn, zijn ook van harte welkom. Wanneer U zich opgeeft als vrijwilliger, dan genieten uw kinderen voorrang bij de inschrijving. Wij kunnen U hulp gebruiken bij de organisatie vooraf(opbouw), bij het adviseren met timmeren, het knutselen in een grote tent, het begeleiden bij diverse spelletjes, het uitdelen van limonade etc, EHBO ’s,  het opruimen van het timmerdorp zaterdagmiddag enz.

Het inschrijven (bij deelname en vrijwilligers) kan via Internet onder adres:  www.ijsbaanvereniging.nl Graag voor 16 augustus 2019 opgave van kinderen en vrijwilligers via het elektronische inschrijfformulier.

De kosten voor deze drie dagen zijn voor leden van de Speel- en ijsbaanvereniging Breezand € 15,00 en voor niet leden € 20,00 per kind. 
Betaling bij deelname graag voor 18 augustus 2019 op rekeningnummer 

NL27 RABO 0303115645 t.n.v. Speel- en IJsbaanvereniging Breezand  o.v.v. de Naam van uw kind (graag duidelijk vermelden!!)

Bij deelname krijgt U later nog bericht over de te volgen werkwijze etc. Natuurlijk kunt u ook alles lezen via onze website www.ijsbaanvereniging.nl.

Wij zijn ook op zoek naar vrijwilligers die op de vrijdag en/of zaterdag iets van spelletjes willen organiseren om de jeugd welke even uit getimmerd zijn te vermaken. Als je dit wat lijkt meld het dan bij het inschrijven als vrijwilliger. Of mail naar info@ijsbaanvereniging.nl

Graag zien wij als bestuur dat wanneer u uw kind of kinderen opgeeft voor het timmerdorp ook minimaal 1 dagdeel aanwezig bent tijdens het timmerdorp. We zien namelijk dat het aantal vrijwilligers de laatste jaren terugloopt, en dat de kinderen hierdoor aan hun lot worden over gelaten.

De mogelijkheid bestaat dat er bij een tekort aan animo van vrijwilligers het Bestuur Speel- en IJsbaanvereniging  Breezand afziet van het organiseren van het Timmerdorp.
Met vriendelijke timmergroet,           

Bestuur van de speel- en ijsbaanvereniging Breezand   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *